google-site-verification=ZB67y3bTV_LKqPoM8oWi3iaVZtJQGSkJ7-xhgxIM3ZU

Chúng Tôi Đang Tuyển Dụng !!!

Hạn nộp hồ sơ 30/03/2020

​Công Nhân Đứng Máy

Hạn nộp hồ sơ 30/12/2020

Kế Toán

Something about work

Hạn nộp hồ sơ 30/12/2020

Công Nhân

Some thing about work

 
 

Địa Chỉ

Kếu, Đạo Đức, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

Liên Hệ

Điện thoại: (84)-211 3866 168

©2019 by MiraiIndustry. Proudly created with ディンコンヴー