google-site-verification=ZB67y3bTV_LKqPoM8oWi3iaVZtJQGSkJ7-xhgxIM3ZU
Search

Công Đoàn Tỉnh Vĩnh Phúc Hỗ Trợ cho các gia đình thuộc diện khó khăn của công ty Mirai Industry

Ngày 13/05/2020 vừa. Công Đoàn Tỉnh Vĩnh Phúc đã trao quà hỗ trợ dành cho các hộ gia đình thuộc diện khó khăn của công ty Mirai Industry.10 views0 comments

Address

Keu Zone, Dao Duc, Binh Xuyen, Vinh Phuc

Contact

Phone: (84)-211 3866 168

©2019 by MiraiIndustry. Proudly created with ディンコンヴー