top of page

Thiết bị

E1.png

Máy in tự động

IMG_0038.JPG

Máy in bán tự động

IMG_0025.JPG

Máy Die - Cut

IMG_0027.JPG

Máy Die - Cut

IMG_0018.JPG

Máy cắt tấm

IMG_0028.JPG

Máy cán màng

IMG_0051.JPG

Dây Chuyền Sấy Nhiệt Tự Động

IMG_0055.JPG

Dây Chuyền Sấy Nhiệt Tự Động

IMG_0058.JPG

Dây Chuyền UV Tự Động

z3824271717484_97dcce94df467402937f9477da5d136f.jpg

Máy Dập

IMG_0047.JPG

Máy Lên Keo Khuôn

IMG_0049.JPG

Máy Chụp Film

z3848605205014_c30c949c2db0f03515b710cdbdd93da6.jpg

Máy căng lưới

z3848350707103_b82e0c7d093a3b421c5b63093fff5b6f.jpg

Máy In Film

z3824490116374_d37030388ec8885864ad5fb8fa57a8be.jpg

Máy Đo Bằng Hình Ảnh 2D

z3824510491892_761189ef75856483022d4eb5fe7eefda.jpg

Máy In Inkjet

z3824490393434_536e918004f00b485982951a8164d500.jpg

Máy cắt

z3824271711388_edbc2f3ff049afda020e08951265a3db.jpg

Máy Slit Back

z3811706043087_3123b2ec61653a6db041269dc4ad4479.jpg

Máy đổ nhựa

z3811706041680_d6c726e2f8b4688e671bbc5f2a3bce64.jpg

Hệ thống Tem Nổi 3D

z3824271702636_e917c44c9524008ffc25f491b2a71871.jpg

Máy đục lỗ

bottom of page